Άρθρα

Τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας

Η RAFTOPOULOS-GROUP. πληρεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). Η συνεχής επικοινωνία της διοίκησης με κρατικούς φορείς, οργανισμούς ασφαλείας, μηχανικούς, εργολάβους και προμηθευτές έχει ανεβάσει την ασφάλεια σε υψηλά επίπεδα.

Το εργατικό δυναμικό της έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα εν ώρα εργασίας, ενώ παράλληλα η ύπαρξη υγειονομικών χώρων και στοιχείων ανεβάζουν τον πήχη της υγιεινής. Βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας όπου ο εκάστοτε προμηθευτής έχει ορίσει-προβλέψει.

Η εταιρεία είναι σύμφωνη με όλους τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής που έχουν να κάνουν με την διαδικασία παραγωγής. Συνεχώς εφαρμόζονται μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας ώστε να μην υπάρξει κανένα εργατικό ατύχημα.

Προστασία του περιβάλλοντος & πράσινη ανάπτυξη

Το πρώτο μέλημα και στοίχημα της RAFTOPOULOS-GROUP. ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και η ‘πράσινη’ ανάπτυξη και πολιτική σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία έχει προχωρήσει σε μια σειρά ενεργειών και επενδύσεων για να γίνει πράξη η ‘πράσινη’ παραγωγική διαδικασία της.

Α) Επένδυση ύψους 380.000 Ευρώ για την αγορά ενός υπερσύγχρονου συστήματος ουδετεροποίησης των υγρών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίησης καθαρού πλέον νερού στα ‘μπάνια’ του γαλβανιστηρίου δίχως να χρειαστεί να πεταχτεί το οποιοδήποτε υγρό στοιχείο στο περιβάλλον.

Β) Εύρεση εγκεκριμένων εταιρειών που κατέχουν ειδικές άδειες από το υπουργείο βιομηχανίας για την αγορά της τέφρας ψευδαργύρου, των περισσευούμενων οξέων από τα μπάνια του γαλβανιστηρίου, την καλαμίνα από το τράβηγμα της πρώτης ύλης κτλ.